Organisatie

Het ZingDOOR!-festival is een initiatief van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) in samenwerking met DOOR! Masterplan muziekonderwijs Limburg. Het initiatief wordt ondersteund door Provincie Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg.

Doelstelling

Het ZingDOOR!-festival heeft als doel om een verbinding te leggen tussen het zingen op school en het zingen buiten school; een verbinding tussen scholen en koren. Deelname aan het festival is idealiter een combinatie van koor- en schoolkinderen.

Het ZingDOOR!-festival is er niet alleen voor koren. Er kunnen ook kinderen die (nog) niet bij een koor zingen aan mee doen, maar die het gewoon leuk vinden of op school zijn gewezen op dit festival. Het kan voor het kinder- of jeugdkoor interessant zijn om bijv. kinderen van een nabij gelegen school uit te nodigen om met het koor mee te gaan, om te komen luisteren naar het optreden en om aan de workshops mee te doen!