Zangwedstrijd

Zondag 24 november 2019
Aanmelden verplicht vóór 14 oktober 2019
Lees hier meer informatie in de toelichting op het inschrijfformulier.

Deelname
De zangwedstrijd van het ZingDOOR!-festival vindt plaats op zondag 24 november in de ECI Cultuurfabriek Roermond (ECI 13, 6041 MA Roermond). Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) neemt de organisatie op zich. Vorig jaar werd dit onderdeel het Limburgs Kinderkorenfestival oftewel LKKF genoemd.

Kinder-, jeugd- en basisschool koren kunnen gratis aan het ZingDOOR!-festival deelnemen.

Leeftijden en aantallen
Er is geen leeftijdsgrens. Kinderen van zowel basisschool- als middelbare schoolleeftijd kunnen meedoen. Ook is er geen minimum of maximum grens aan het aantal leden van het koor.

            Foto’s gemaakt tijdens Limburgse Koordagen 2019 door: Pascal Moors

Jury
Alle deelnemende koren worden beoordeeld door een volwassen- en een jeugdjury, waarbij het plezier van zingen voorop staat. De jury beoordeelt alle koren gelijk. Een klein of een jong koor is net zo welkom en kansrijk als een groter of ouder koor. De jury maakt een onderscheid tussen kinder- en jeugdkoren. We verstaan onder een kinderkoor dat 80% van de leden jonger is dan 13 jaar.

De jury en jeugdjury worden te zijner tijd bekend gemaakt. 

Prijzen
Alle koren worden beoordeeld, waarbij natuurlijk het plezier van zingen voorop staat. Ieder koor valt uiteindelijk in de categorie brons, zilver of goud.

De prijzen worden te zijner tijd bekend gemaakt.

           Foto’s gemaakt tijdens Limburgse Koordagen 2019 door: Pascal Moors

Workshops
Parallel aan de zangwedstrijd worden een hele serie workshops rond zang en muziek kosteloos georganiseerd. Deelname aan de workshops is op individuele basis. De koorleden melden zich zelf aan voor de verschillende workshops via het online inschrijfformulier en ontmoeten zo ook kinderen van andere koren of scholen. Mocht een workshop gelijk plaatsvinden met het optreden (en inzingen) voor de wedstrijd dan gaat de wedstrijd voor.

Het ZingDOOR!-festival is er niet alleen voor koren. Hieraan kunnen ook kinderen die (nog) niet bij een koor zingen aan meedoen, bijvoorbeeld omdat ze het gewoon leuk vinden of op school zijn gewezen op dit festival. Het kan voor jouw koor interessant zijn om bijvoorbeeld kinderen van een nabij gelegen school uit te nodigen om met het koor mee te gaan, om te komen luisteren naar het optreden en om aan workshops mee te doen. Iedereen is welkom!

Klik hier voor meer informatie over de workshops en aanmelding.

Tijden
De zangwedstrijd vindt parallel aan de workshop rondes plaats. Per ronde (ronde 1: 10.30 uur – 11.30 uur, ronde 2: 11.30 – 12.30 uur en ronde 3: 13.00 uur – 14.00 uur) zingen er max. 3 koren. Zo zitten er altijd mensen in de zaal en kunnen alle leden van het koor in twee workshoprondes meedoen.

Het festival start om 10.00 uur en wordt om 14.30 uur gezamenlijk afgesloten. Er is de hele dag begeleiding aanwezig om de kinderen/koren op tijd naar de juiste plekken te brengen.