Aanmelden wedstrijd

Aanmelden stappenplan
Wil je deelnemen met jouw koor aan de zangwedstrijd van het ZingDOOR!-festival?

1. Lees eerst de toelichting. Download hier de toelichting van het inschrijfformulier.
2. Registreer je koor daarna op de website van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg via Mijn VNK-L. Registreer je koor hier bij het VNK-Limburg.
3. Zodra je koor is geregistreerd en je bent ingelogd, opent een pagina met diverse buttons. Klik op ‘aanmelden zangwedstrijd’ onder het kopje ZingDOOR!-festival. Dan verschijnt het online inschrijfformulier.

Aanmelden is mogelijk tot 14 oktober 2019! 

Programma
Omdat er tijdens deze dag ook diverse workshops plaatsvinden maakt de organisatie een indeling. We verwachten daarom dat elk koor de hele dag aanwezig is.

Workshops
Alle leden van het koor zijn welkom om deel te nemen aan de gratis workshops van het ZingDOOR!-festival. Ze dienen zich individueel aan te melden voor deze workshops.

Het aanmeldformulier voor de zangwedstrijd is niet hetzelfde inschrijfformulier als voor de workshops. Inschrijven voor de zangwedstrijd is dus geen garantie voor deelname van de leden aan de workshops!

            Foto’s gemaakt tijdens Limburgse Koordagen 2018 door: Pascal Moors